Είτε στόχος σας είναι να γίνετε Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της Herbalife προκειμένου να εξασφαλίσετε τιμές χονδρικής στα προϊόντα μας για προσωπική σας χρήση, είτε στόχος σας είναι η επαγγελματική ευκαιρία που σας παρέχει η Herbalife, είμαστε χαρούμενοι να σας καλωσορίσουμε στη Herbalife. Αποφασίζοντας να γίνετε Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife μπορείτε να αυξήσετε το εισόδημα σας, βοηθώντας παράλληλα τους άλλους ανθρώπους να επιτύχουν τους διατροφικούς τους στόχους. Μπορείτε να ασχοληθείτε είτε με μερική ή με πλήρη απασχόληση, ανάλογα με το πρόγραμμα σας, και να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση, με αποδεδειγμένα, υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά διαθέσιμα μέσω του δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife. Η αποκλειστικότητα των προϊόντων Herbalife θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μία βάση μακροχρόνιων πελατών.

Όταν αποφασίσετε να γίνετε και εσείς ένας Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife θα λάβετε την ενημέρωση, την καθοδήγηση και όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε. Όταν εγγραφείτε, θα επωφεληθείτε από τις λεπτομερείς οδηγίες που θα έχετε από τον ανάδοχό σας, που θα είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση σας.

  • Οφέλη Ανεξάρτητης Συνεργασίας της Herbalife:
  • Εργασία από το σπίτι, αποφασίζετε εσείς τις ώρες που σας εξυπηρετεί να εργάζεστε
  • Κερδίζετε έξτρα χρήματα, με ένα ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών
  • Πώληση αναγνωρισμένων, αποδεδειγμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά
  • Θα ανήκετε σε ένα μεγάλο δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών Herbalife παγκοσμίως
  • Θα έχετε δοκιμασμένη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη

Ανακαλύψτε την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Herbalife 

Η Herbalife προσφέρει μία λύση για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, τη δυνατότητα επιπλέον εισοδήματος μερικής ή πλήρους απασχόλησης και μία ευκαιρία να προσφέρετε σε όσους το έχουν ανάγκη. Γνωρίζετε κάποιον που χρειάζεται καλύτερη διατροφή; Τότε ξεκινήστε με μία θετική αλλαγή σήμερα κιόλας! Συμπληρώστε την αίτηση επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.


Χαμηλό Κόστος Εκκίνησης
Δεν απαιτούνται ελάχιστες αγορές και το Διεθνές Επιχειρηματικό Πακέτο της Herbalife παρέχεται έναντι χαμηλού κόστους.

Δεν απαιτείται η αγορά οποιωνδήποτε εργαλείων πωλήσεων και επιχειρηματικών εργαλείων για να ξεκινήσετε ή να επιτύχετε ως Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Παρέχεται εγγύηση πλήρους επιστροφής χρημάτων εντός 90 ημερών για την αγορά του Διεθνούς Επιχειρηματικού Πακέτου της Herbalife, σε περίπτωση που ακυρωθεί η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Συνεργάτη για οποιονδήποτε λόγο.

Παρέχεται εγγύηση πλήρους (100%) επιστροφής χρημάτων για την αγορά προϊόντος καθώς και των μεταφορικών εξόδων για την επιστροφή όλων των προϊόντων που αγοράστηκαν εντός των προηγούμενων 12 μηνών, σε περίπτωση που η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Συνεργάτη θα ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Πληροφορίες για την Επιχειρηματική Ευκαιρία
Παρέχουμε σαφείς, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες/ κοινοποιήσεις στους μελλοντικούς πιθανούς μας Ανεξάρτητους Συνεργάτες αναφορικά με τα πιθανά εισοδήματα.


Γραπτή Βεβαίωση
Απαιτείται από τους νέους Ανεξάρτητους Συνεργάτες να βεβαιώσουν εγγράφως ότι ενημερώθηκαν για κάθε μία από τις Gold Standard Εγγυήσεις πριν την αποδοχή της Αίτησης Καταναλωτή τους.

Ισχυρές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Ισχυρισμούς των Προϊόντων και της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
Προσδιορίζουμε σαφώς τα οφέλη κάθε προϊόντος και την κατάλληλη μέθοδο χρήσης απευθείας στην ετικέτα του προϊόντος ώστε τα σωστά προϊόντα να λαμβάνονται με τον σωστό τρόπο για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Εγκεκριμένοι ισχυρισμοί και πληροφορίες για τα προϊόντα αναφέρονται επίσης στον Κατάλογο των Προϊόντων μέσα στο Διεθνές Επιχειρηματικό Πακέτο της Herbalife, σε άλλα επίσημα έντυπα αλλά και στο MyHerbalife.